Dariusz Staniucha

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha zawiadamia – zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771 z późn.zm.) – o zaistnieniu przesłanek zawartych w art. 10 ust. 4 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy (brak możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela).

Rejestr zmian dla: Dariusz Staniucha

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d