Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

INFORMACJA O SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

 

Przepisy regulujące wykonywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego:

  • Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.2018, poz. 652 j.t.) Rozdział VIIa: SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. 2016, poz. 1698)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U. 2015, poz. 797)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U. 2015, poz. 813)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U. 2015, poz. 800)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U. 2016, poz. 1700).

Więcej na temat Systemu Dozoru Elektronicznego na stronie:

http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/

 

Informacje dla skazanych, w tym wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE oraz Oświadczenie osób pełnoletnich na stronie:

http://www.dozorelektroniczny.gov.pl/?page_id=24

Rejestr zmian dla: Dozór elektroniczny