Instytucje

Sąd Najwyższy

www.sn.pl

Pl. Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

 

Naczelny Sąd Administracyjny

www.nsa.gov.pl

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5

00-011 Warszawa

 

Trybunał Konstytucyjny

www.trybunal.gov.pl

Biuro Trybunału

Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

 

Krajowa Rada Sądownictwa

www.krs.pl

ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

www.ms.gov.pl

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

 

Odesłanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie:

 1. wzorów i formularzy pism procesowych:
  https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
 2. informacji dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:
  https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/rada-do-spraw-pokrzywdzonych-przestepstwem/
 3. informacji dotyczących mediacji:
  https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
 4. informacji o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
  https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

www.sejm.gov.pl

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

www.senat.gov.pl

 

Naczelna Rada Adwokacka

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

www.nra.pl

 

Okręgowe Rady Adwokackie

http://www.nra.pl/nra.php?id=122

 

Krajowa Rada Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

www.kirp.pl

 

Okręgowe Izby Radców Prawnych

http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Zasieg-dzialania-Izb

 

Krajowa Rada Notarialna

ul. Dzika 19/23

00-172 Warszawa

www.krn.org.pl

 

Izby Notarialne

www.krn.org.pl/1196/Izby+notarialne

 

Krajowa Rada Komornicza

ul. Szpitalna 4/10

00-031 Warszawa

www.komornik.pl

 

Izby Komornicze

www.komornik.pl

 

Krajowa Rada Prokuratury

ul. Z. Krasińskiego 65

01-755 Warszawa

http://krp.gov.pl

 

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

www.pg.gov.pl

 

Prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe

http://www.pg.gov.pl/jednostki-podlegle-1/jednostki-podlegle-1.html

 

Baza danych osob nadzorujących dzialanie słuzb - 14.12.01

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych

Baza teleadresowa ośrodków pomocy społecznej

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

Baza teleadresowa realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zaepwniających miejsca noclegowe

Rejestr zmian dla: Instytucje