Komornicy

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza nr I w Elblągu

Adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, 82-300 Elbląg

55 236 96 12

55 236 96 12

Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez komornika: środa 9:30 - 15:30

Informacja telefoniczna: wtorek i czwartek 12:00 - 15:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jakub Gołębiewski

Kancelaria Komornicza nr II w Elblągu

Adres: Al. Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg

55 230 49 43

55 230 49 43

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez komornika: środa 11:00 - 14:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jakub Horbaczewski

Kancelaria Komornicza nr III w Elblągu

Adres: Plac Słowiański 2/2, 82-300 Elbląg

55 649 33 00

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów przez komornika: środa 10:00 - 16:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Stanisław Kocemba

Kancelaria Komornicza nr IV w Elblągu

Adres: ul. Hetmańska 28/3, II piętro, 82-300 Elbląg

55 235 58 28

55 235 58 28

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, środy 8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów przez komornika: wtorek od 13.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 10.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba zawiadamia - zgodnie z treścią art. 8 ust.9 Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U.2018, poz.771) - o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania w II półroczu 2019 r. spraw z wyboru.

 

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Henryk Kowalczyk

Kancelaria Komornicza nr V w Elblągu

Adres: ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg

55 235 51 15

55 235 51 15

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:15 - 15:15, środa 7:15 - 16:00

Przyjmowanie interesantów przez komornika: wtorek 8:30 - 10:30, środa 14:00 - 16:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Władysław Kubryń

Kancelaria Komornicza nr VI w Elblągu

Adres: 12 Lutego 6, 82-300 Elbląg

55 235 30 10

55 232 71 74

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 16:00

Przyjmowanie interesantów przez komornika: poniedziałek 8:00 - 10:00, środa 14:00 - 16:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Maciej Szulc

Kancelaria Komornicza nr VII w Elblągu

Adres: ul. Hetmańska 31/22, 82-300 Elbląg

55 232 65 42

55 232 65 42

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie interesantów przez komornika: środa 10:00 - 14:00

 

Komornik Sądowy

Przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza nr VIII w Elblągu

Adres: Grunwaldzka 57, 82-300 Elbląg

55 235 58 36

55 235 58 36

55 641 66 50

Godziny pracy Kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:15 - 15:15, środa 7:15 - 16:00

Przyjmowanie interesantów przez komornika: wtorek 9:00 - 11:00, czwartek 13:00 - 15:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba zawiadamia – zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U.2018, poz. 771) – o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania w II półroczu 2019 r. spraw z wyboru.

Rejestr zmian dla: Komornicy