OGŁOSZENIE - IX Co 1273/18

2018-11-22

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Elblągu ustanawia kuratora w osobie adwokata Stanisława Adamika do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Braniewie Marka Karpińskiego dla dłużnika Zbigniewa Jana Rolka ostatnio zamieszkałego Elbląg, ul. Moniuszki 19 w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Spółdzielczego w Sztumie (Km 1970/16)

 

Sygn. akt IX Co 1273/18

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - IX Co 1273/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d