OGŁOSZENIE - X Ns 17/18

2018-10-30

Elbląg, dnia 25 października 2018 roku

  

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza X Ns 17/18 po Zofii Marciszewskiej

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt X Ns 17/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Zofii Marciszewskiej, nr PESEL 43062803024, ostatnio zamieszkałej w Elblągu, zmarłej 19 października 2003 roku.

Sąd informuje, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Starszy referendarz sądowy

Katarzyna Arkisiewicz

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - X Ns 17/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d