OGŁOSZENIE - X Ns 23/18

2018-11-08

Elbląg, dnia 30 października 2018 roku

  

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza X Ns 23/18 po Ryszardzie Stanisławie Stolarowiczu

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Elblągu X Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt X Ns 23/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Stanisławie Stolarowiczu, nr PESEL 50110607817, ostatnio zamieszkałym w Elblągu, zmarłym 25 lutego 2014 roku.

Sąd informuje, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  

Referendarz sądowy

Maria Jakubik-Bławat

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - X Ns 23/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d