OGŁOSZENIE - X Ns 26/18

Dnia 30 listopada 2018 roku

 

 

 

Ogłoszenie o złożonym wykazie inwentarza X Ns 26/18

po Edwardzie Wojnowskim

 

        W Sądzie Rejonowym w Elblągu X Wydziale Cywilnym pod Sygn. akt X Ns 26/18 został złożony wykaz inwentarza po Edwardzie Wojnowskim, nr PESEL: 55040412731, ostatnio zamieszkałym w Elblągu, ul. Matejki 7/3, zmarłym w dniu 28 lipca 2018 roku w Elblągu.

    Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

   Sąd informuje ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem zmarłego może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe.

   

 

                                                                                                   Referendarz sądowy

                                                                      Dorota Dzieciątek - Świąder

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - X Ns 26/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
b/d