OGŁOSZENIE - X Ns 28/18

Elbląg, dnia 06 grudnia 2018 roku

             

Ogłoszenie o złożonym wykazie inwentarza X Ns  28/18

po Piotrze Konsaliku

 

   W Sądzie Rejonowym w Elblągu X Wydziale Cywilnym pod Sygn. akt X Ns 28/18 został złożony wykaz inwentarza po Piotrze Konsaliku, nr PESEL:80062610698, ostatnio zamieszkałemu w Elblągu , przy ul. Andrzeja Struga , zmarłej w dniu 29 stycznia 2018 r. w Elblągu.

    Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Zapoznać się z wykazem inwentarza można w godzinach urzędowania Sądu w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Sądu terminu wglądu do akt.

   Sąd informuje ponadto, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzycielem zmarłego może złożyć w Sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe.

 

 

Referendarz sądowy

                                                                                      Karolina Dmowska

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE - X Ns 28/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d